KEATING W SPÓDNICY

Prawdopodobnie największą nagrodą dla mnie było usłyszeć od ucznia, że jestem jego Keatingiem w spódnicy. I choć takie porównania mnie onieśmielają, to jednak myślę, że Johna Keatinga i mnie faktycznie coś łączy. Tą wspólną sprawą jest zamiłowanie do nauczania.

--- ŻYCIE TO TEATR ---

W swojej pracy poszukuję nowych ścieżek. Cenię sobie innowacyjność i świeże pomysły. Często wynikają one z jednej rozmowy, zdarzenia. Jako, że moją osobistą pasją jest teatr, a w szkołach nadal brakuje przedmiotów, które pozwoliłyby uczniom na szersze obcowanie ze sztuką, dlatego też zapoczątkowałam i wsparłam szereg inicjatyw, które położyły kres myśleniu, że w szkole zajmujemy się tylko książkami. Jest to też mój sposób na urozmaicanie uczniom nauki języków obcych, a w szczególności języka angielskiego. A gdzie język i sztuka – tam mogą dokonywać się rzeczy niesamowite. Bo każdy z nas wie, że czasem wystarczy jedno słowo, aby móc ulepszać świat!

ŁAZIK TEATRALNY

Łazik Teatralny to jedno z moich najstarszych “Dzieci”. Inicjatywa, dzięki której przez 14 lat wspólnie chodziliśmy do teatru z Młodzieżą Żmichowskiej na polskie, angielskie i francuskie sztuki. Na ogół raz w miesiącu, w 10 do 60 osób wspólnie udawaliśmy się do teatrów w Warszawie i poza nią. Projekt odbywał się we współpracy z 17 teatrami, dzięki czemu Młodzież mogła liczyć na duże zniżki, co umożliwiało uczestnictwo również biedniejszym uczniom. Ponadto, Rada Rodziców zawsze finansowała 2 bilety, tak, aby każdy członek naszej społeczności miał szansę wybrać się na takie wydarzenie kulturalne. 

PROFIL TEATRALNY

Dzięki mojej inicjatywie w Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej utworzyliśmy klasę o profilu teatralnym. Przez 8 lat działania klasa ta umożliwiała uczniom współpracę z Teatrem Rozmaitości w Warszawie. Regularne zajęcia warsztatowe pod opieką aktorską zapewniały Młodzieży rozwój w zakresie sztuki aktorskiej i wiedzy o teatrze.  W ramach działalności pozaszkolnej Dzieci angażowały się w różnego rodzaju akcje społeczne.

Wyniki zajęć prezentowane były na Teatralnym Festiwalu Amatorskim Żmichowska lub na międzyszkolnych przeglądach aktorskich. Młodzież wystawiała się na różne wyzwania, np. występy uliczne podczas których recytowali wiersze, czyli tzw. “Szeptanki”. 

Klasy oprócz regularnych zajęć angażowały się też w akcje społeczne i charytatywne podczas których organizowały zbiórki pieniężne na pomoc swoim kolegom i koleżankom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych.

TFAŻ

Czyli Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska. Jest to 3 dniowy przegląd teatralny w którym może wziąć udział każda grupa teatralna z warszawskich liceów. Podczas przesłuchań wyłaniane są najlepsze sztuki teatralne, które później prezentują się na warszawskich scenach.

Moim zadaniem już od lat jest opieka nad promocją festiwalu, np. w radiu, czy portalach społecznościowych. Wspieram Młodzież podczas przygotowań do Festiwalu.

--- ARCHITEKTURA---

Nie tylko teatrem człowiek żyje, choć wiem, że Dionizos mógłby się tutaj ze mną nie zgodzić! Zależy mi na tym, aby moi uczniowie uczyli się dostrzegać piękno otaczającej ich przestrzeni i umiejętnie potrafili nią gospodarować. Obserwując postęp technologiczny oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów wykwalifikowanych w dziedzinie inżynierii, postanowiłam działać, aby właśnie tak chętnych do pracy Młodych Ludzi posyłać dalej w świat, aby wszystkim nam żyło się po prostu… piękniej!

PROFIL ARCHITEKTONICZNY

Profil architektoniczny, to drugi profil, który zainicjowałam w Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej, nawiązując współpracę (jako jedyna szkoła w Warszawie) z Politechniką Warszawską. Przez 7 lat działalności Młodzież uczestniczyła w zajęciach z rysunku pod czujnym okiem Profesora Politechniki, który szkolił Dzieci na regularnych warsztatach, zarówno w Żmichowskiej, jak i na Wydziale Architektury. Była to jedyna i pierwszą taka klasa w Warszawie. 

Po 4 latach działalności z mojej klasy wychowawczej 12 osób dostało się na Wydział Architektury w Warszawie, ustanawiając tym samym najlepszy wynik w Polsce. Jeden z uczniów z mojej klasy, który ukończył Metropolitan w Londynie otrzymał nominację do najbardziej prestiżowej nagrody dla młodych architektów.

pl_PL